Inschrijving

Lidgelden
Het lidgeld bedraagt €220 voor een heel jaar.

Proeflessen
U kan eerst drie gratis proeflessen volgen.
Indien u hiervan gebruik wilt maken, mag u zich op woensdag of zaterdag voor de start van de training aanmelden bij het bestuur achteraan in de cafetaria. De dagen en tijden van onze groepslessen vind je onder 'groepslessen'.

Bent u helemaal overtuigd?
Schrijf u dan in op woensdag of zaterdag voor aanvang van de groepslessen bij het bestuur of druk het inschrijvingsdocument nu al af.
Dit bezorgt u samen met een pasfoto en het medisch attest aan het bestuur.
De inschrijving telt enkel na betaling van het lidgeld.