Provinciale Kunstschaatsfederatie Antwerpen

Voortaan maakt onze club ook deel uit van de Provinciale Kunstschaatsfederatie Antwerpen. 
Meer informatie hierover vind je op de website www.pkantwerpen.be.